Dyl (Jenifer Burdet)
© Wu Jianpeng for Mode Suisse
Dyl (Jenifer Burdet)
© Wu Jianpeng for Mode Suisse
Lucille Mosimann
© Wu Jianpeng for Mode Suisse
Lucille Mosimann
© Wu Jianpeng for Mode Suisse
Lucille Mosimann
© Wu Jianpeng for Mode Suisse
Magdalena Brozda
© Wu Jianpeng for Mode Suisse
Magdalena Brozda
© Wu Jianpeng for Mode Suisse
Magdalena Brozda
© Wu Jianpeng for Mode Suisse

Mode Suisse at the Embassy of Switzerland in Beijing

September 2015

View all of the school's projects